3600 feedback onderzoek conflictvaardigheid

Samenspraak heeft een tool ontwikkeld waarmee de competentie “conflictvaardigheid” binnen een organisatie in beeld gebracht kan worden.

3600 feedback vertelt je waar je goed in bent, hoe je je verder kunt ontwikkelen en op welke punten verbetering mogelijk is. Door middel van een vragenlijst die wordt ingevuld door jou zelf en enkele collega’s ontdek je hoe jouw vaardigheden en kwaliteiten door de omgeving worden ervaren.  Je krijgt een krachtig document in handen wat bijdraagt aan het ontwikkelen van de ultieme teamcompetentie “conflictvaardigheid”.

De tool is in te zetten bij

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Teamontwikkeling
  • Conflictcoaching en bemiddeling
  • Training

Persoonlijke ontwikkeling

Waar sta je, wat zijn je sterke en minder sterke kanten? Verbeteren van je competentie heeft invloed op zowel je werk als privéomstandigheden.

Teamontwikkeling

Als team werk je vaak onder druk en worden er hoge eisen gesteld aan de samenwerking. De tool biedt een ingang om communicatie in moeilijke omstandigheden bespreekbaar te maken.

Conflictcoaching en bemiddeling

De sfeer binnen de organisatie is gespannen of er zijn openlijke conflicten. Hoe kijken betrokkenen naar elkaar en hoe wordt de situatie door de omgeving ervaren?

Training

Bewust met je team aan de slag om de conflictvaardigheid te vergroten. Een 3600 feedback kan als een 0-meting fungeren van waaruit we beginnen te werken.

De kosten

De kosten voor het afnemen van een test bedragen € 150,- per deelnemer.

Praktische uitvoering afnemen test

  • De organisatie stelt mailadressen beschikbaar van alle betrokken
  • De deelnemer ontvangt een link naar zijn of haar vragenlijst
  • Minimaal 3 en maximaal 6 collega’s ontvangen een link naar hun vragenlijst
  • De deelnemer ontvangt een rapportage van het 3600 feedback onderzoek

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van 3600 feedback in uw bedrijf contact met ons op.