Help, de dokter wordt Boos!

Communicatie en conflicten in de veterinaire praktijk

Praten over conflicten in een dierenartsenpraktijk is in feite praten over momenten dat de communicatie te kort schiet. Het conflict is de rode draad in deze training. We zullen ontdekken wat een conflict is, hoe we reageren en communiceren in een conflictsituatie en wat de effecten zijn van conflicten op onze organisatie. Deze kennis zal worden ingezet om te komen tot een conflictvaardige dierenartsenpraktijk waarbinnen gewerkt wordt vanuit een missie en visie ten aanzien van communicatie binnen het team en met de klanten die van onze diensten gebruik maken.

Beknopt overzicht van de cursus

Duur:     2 dagen cursus, 3 uur intervisie
Locatie: nader in te vullen
PE:        geaccrediteerd door PE-veterinair met 13 PE-punten

Voorbereiding dag 1: Invullen van vragenlijst door de deelnemer, minimaal 5                          collega’s.
Voorbereiding dag 2: Verzamelen van klantervaringen over tenminste 50 consulten via DierenartsenRadar.

Wat krijgt de deelnemer:

 • 2 dagen cursus, theorie, groepsopdrachten, rollenspel conflictsituaties.
 • 3 uur intervisie, indien gewenst kan worden deelgenomen aan een intervisie.
 • Rapportage feedbackonderzoek binnen de eigen praktijk.
 • Beschikking over DierenartsenRadar gedurende een periode van 2 maanden.
  • Rapportcijfer praktijk
  • NPS praktijk.
  • Benchmark rapportcijfer en NPS.
  • Korte vragenlijst klantervaring.
 • Documentatie, achtergrondinformatie en bronverwijzing in de vorm van een syllabus. Download de studiewijzer.

Kosten:

 • Training conflictvaardigheid € 875,- pp. (excl. BTW)
 • Inclusief feedbackonderzoek en meten klantervaring gedurende 2 maanden.
 • Minimaal 6 personen maximaal 12 personen per cursusdag.
 • Informeer naar de mogelijkheden van deze training met je eigen praktijkteam.

Ook werken aan een conflictvaardige organisatie? Schrijf je nu in!