Samenspraak Coaching

Samenspraak brengt mensen bij elkaar. Of je met z’n tweeën bent, of met z’n tienen. Onze trajecten zijn erop gericht om communicatie met jezelf en met anderen te verhelderen en te versterken. Een open, eerlijke blik naar elkaar en naar de toekomst stimuleert ontwikkeling, in relaties en in organisaties zelf. Samenspraak brengt mensen op dezelfde golflengte. Een fundament, gebaseerd op vertrouwen en wederzijds begrip, waarin het gesprek centraal staat.

Dat gaat ook om luisteren. Luisteren naar meningen, gevoelens en frustraties. Of juist naar ambities, om te groeien, ontwikkelen of sterker te worden als een team. Want echte communicatie gaat ook om stil durven zijn en de ruimte geven om te luisteren. Ruimte om nieuwe keuzemogelijkheden te zien. Om te verbinden, of juist je aandacht op jezelf te richten. Samen sterker op basis van wederzijds vertrouwen en begrip. Dat is de ambitie van Samenspraak.

Ik ben Bob van der Heijden. ADR gecertificeerd conflictcoach, NLP-coach, NLP-trainer IANLP en tevens de oprichter van Samenspraak. Vanuit mijn achtergrond als dierenarts groeide mijn fascinatie voor de dynamiek tussen personeel (ikzelf) en onze klanten. Ik leerde dat communicatie (zowel verbaal als non-verbaal) en vooral het gebrek hieraan, vaak de basis vormt voor misverstanden die gemakkelijk uitgroeien tot conflicten, zowel op de werkvloer als in het privéleven. Dit motiveerde mij om me hierin te verdiepen en dit leidde tot de oprichting van Samenspraak.